Behandelingen

Behandelingen

Behandelingen/therapieën

Er zijn vele voetafwijkingen die voor een podotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen. Voorafgaand aan de behandeling vindt een vraaggesprek plaats, waarin door de podotherapeut onder andere gevraagd wordt naar de aard en duur van de klachten. Daarna begint het voetonderzoek. Dat onderzoek kan uitgebreid worden met een knie-, heup- of rugonderzoek.

De oorzaak van de klachten wordt opgespoord, waarna de podotherapeut een behandelplan opstelt en dat met u bespreekt. Bij diabetespatiënten vindt er een screening plaats om (eventuele) complicaties aan de voeten op te sporen. Deze screening bestaat uit het testen van de zenuwen, het controleren van de bloeddoorstroming, het testen van de beweeglijkheid van gewrichten in de voet en het geven van adviezen met betrekking tot de verzorging van de voeten en het te dragen schoeisel.

Voetgerelateerde klachten kunnen ontstaan door:

 • stands- en/of vormafwijkingen van de voet (platvoeten, holvoeten, ‘doorgezakte’ voeten, aangeboren afwijkingen)
 • teenafwijkingen (hamertenen, klauwtenen, scheefstaande grote teen)
 • nagelproblemen (bijvoorbeeld de ingegroeide nagel)
 • huidproblemen (overmatige eeltvorming, likdoorns)
 • vaatproblemen
 • specifieke problemen bij diabetes mellitus/reuma/kinderen/sporters
 • overbelasting, (sport)blessure
 • schoeisel

Behandel-/therapiemogelijkheden

Hieronder volgt een overzicht van de therapiemogelijkheden, veelal met vermelding van bij welke voetafwijkingen deze toegepast kunnen worden.


Podotherapeutische zolen

Inlay’s opgebouwd uit rubber en/of kurken elementen, afgewerkt met leer of kunststof. Podotherapeutische zolen (ook wel bekend als ‘steunzolen’) worden toegepast bij: voetklachten veroorzaakt door vergroeiingen (zowel aangeboren, traumatisch als postoperatief), klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en/of de lumbale wervelkolom, die vaak veroorzaakt worden door disbalans in de drukverdeling en specifieke voetproblemen, zoals voorkomend bij diabetische of reumatische patiënten. Met zooltherapie wordt gezorgd voor een standsverandering of betere drukverdeling onder de voeten, waardoor de functie van de voeten verbetert en pijnklachten verminderen en/of verdwijnen.


Orthese

Een op maat gemaakt hulpmiddel van siliconen-materiaal voor correctie van een afwijkende teenstand of voor ontlasting van drukplekken aan of tussen de tenen. Een orthese (ook wel bekend als een ‘teenstukje’) wordt gebruikt om het ontstaan en/of bestaan van voet-, teen- en nagelklachten te corrigeren of protegeren en wordt bijvoorbeeld toegepast bij: hallux (abducto) valgus, hamertenen, pijnlijke keratoma en nagels. Afhankelijk van de aandoening en de mobiliteit van de tenen zal een orthese gedragen moeten worden tot de patiënt klachtenvrij is, of gedurende de rest van het leven.


Manuele therapie

In sommige gevallen zorgt een blokkade in één of meer gebieden in de voet ervoor dat deze niet optimaal kan functioneren. Dit kan een negatief effect hebben op de algemene functie. Om dergelijke blokkades op te heffen kan een manipulatietechniek gebruikt worden. Hierbij wordt met een snelle, korte beweging het vastzittende gewricht ‘losgemaakt’. De manipulatie dient meestal ter ondersteuning van een andere podotherapeutische therapie.

Podotherapeuten die deze techniek toepassen hebben de post-HBO-cursus “Manuele therapie in de podotherapeutische praktijk” gevolgd. Een podotherapeut is geen manueel therapeut en zal zich dan ook beperken tot manipulatie van de voet, de enkel en soms het onderbeen/de knie. Intercollegiaal overleg met andere behandelaars zoals een manueel therapeut, arts of osteopaat wordt makkelijker en er kan een meer gerichte vraagstelling voor verder onderzoek/behandeling plaatsvinden.


Orthonyxie

Een nagelregulatie door middel van een beugel (ook wel bekend als een ‘nagelbeugel’), die als therapie wordt toegepast ter correctie van de nagelplaat bij pijnlijk ingegroeide teennagels (‘unguis incarnatus’) en ter correctie van een afwijkende vorm (‘hyperconvexiteit’) van de nagel.


Prothese

Een hulpmiddel om de plaats van een geamputeerde teen (digitus) of een deel daarvan te compenseren. Nagelprothesen worden toegepast bij vergroeiingen of bij gedeformeerde nagels.


Instrumentele behandeling

Wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan of mag uitvoeren, zal een podotherapeut zijn/haar behandeling overnemen. Hierbij wordt dan gedacht aan het verwijderen van overmatig eelt (‘hyperkeratose’), likdoorns (‘keratoma’), kloven, het behandelen van nagelklachten, etc. Met name bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden kan de instrumentele behandeling een belangrijke plaats innemen. De behandelingen worden alleen verricht als er sprake is van een medische indicatie of op verwijzing van een arts. Huid- en nagelaandoeningen kregen in 2014 bijzondere aandacht in de ‘Maand van de Voet‘!


Wondbehandeling

Bij diabetespatiënten komt het voor dat er een wond (ulcus) ontstaat als gevolg van het gevoelsverlies (neuropathie) in de voeten. Indien u een wondje heeft ontdekt, neem dan direct contact op met uw huisarts. De wond moet zo snel mogelijk gezien worden, zeker als er ook tekenen van infectie optreden. Een infectie herkent u aan roodheid, warmte en zwelling rondom de wond. De huisarts zal bepalen of de wond door de podotherapeut in de praktijk of een gespecialiseerd team in het ziekenhuis zal worden behandeld. Diabetische wonden worden doorgaans behandeld door het weghalen van het aanwezige eelt en het verbinden middels speciale verband technieken. Diabetische wonden ontstaat veelal door overdruk. Om deze druk te reduceren zal er vilttherapie worden toegepast voor tijdelijk lokale drukvermindering. Wanneer de wond genezen is worden er doorgaans hulpmiddelen als ortheses of podotherapeutische zolen vervaardigd of u wordt doorverwezen naar de specialist voor orthopedische schoenen om de kans op nieuwe wonden te reduceren.


Voorlopige protectieve therapieën

Deze therapievorm wordt vaak gebruikt in afwachting van de definitieve therapie. Het geeft een mogelijkheid tot snelle vermindering van de druk op een pijnlijke plaats of tot ontlasting en bescherming van wondjes, door middel van onder andere een viltverband. Ook een taping wordt vaak gebruikt in afwachting van de definitieve therapie. Een taping heeft als doel een pees, spier of ligament direct te ontlasten, waardoor er een onmiddellijke pijnverlichting ontstaat.


Preventieve adviezen

Dit betreft met name voetverzorgings- en schoenadviezen. Soms worden ook oefeningen meegegeven die de patiënt thuis zelf kan uitvoeren.


Voetverzorgings- en voethygiëne-adviezen

Wanneer het niet noodzakelijk blijkt te zijn om een hulpmiddel te vervaardigen, kan het probleem vaak worden opgelost door advies over een adequate (dagelijkse) voet- en nagelverzorging en -hygiëne. Een dergelijk advies omvat tevens het controleren op drukplekken, nagelingroei en verwondingen. Dit vormt met name bij patiënten met allerlei vaatlijden (inclusief diabetes mellitus-patiënten) een belangrijk onderdeel van de behandeling.


Schoenadviezen

Wanneer het niet noodzakelijk blijkt te zijn om een hulpmiddel te vervaardigen, kan het probleem vaak worden opgelost door advies over schoeisel. De podotherapeut houdt bij het geven van een schoenadvies rekening met de anatomische eigenschappen van uw voeten, het gebruikersdoel (zoals werk- of sportactiviteiten), gebruik van therapeutische zolen, orthesen en de intensiteit van het gebruik.


Voeten en diabetes mellitus

Mensen met diabetes mellitus (DM) hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid dan mensen zonder DM. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier patiënten met DM vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem. Voetproblemen bij DM-patiënten kunnen ontstaan door een beschadiging aan de zenuwen (neuropathie), slechte doorbloeding (ten gevolge van aderverkalking van de bloedvaten) en/of een infectie.


Voeten en Reuma

Uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten voetklachten heeft. Door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten verandert uiteindelijk de voetvorm. Door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht om voetklachten te verminderen en pijn te bestrijden. Let wel, volledige genezing van de reumatische voetklachten is niet mogelijk. Reumatische voeten kregen in 2011 bijzondere aandacht in de ‘Maand van de Voet‘!


Voetproblemen bij (ex-)kankerpatiënten

Momenteel krijgt ruim één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. De overlevingskansen van kankerpatiënten variëren sterk per soort kanker en van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Ruwweg geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestaag gestegen. Wanneer een patiënt behandelingen ondergaat vanwege de diagnose kanker kan de patiënt geconfronteerd worden met allerlei ongewenste neveneffecten. Elk medicijn en elke behandeling heeft ongewenste bijwerkingen; sommigen zullen verdwijnen na de behandeling, maar anderen kunnen blijvend zijn. De behandeling van kanker kan problemen veroorzaken aan de voeten, zoals het ‘hand-voet syndroom’.

De meest voorkomende klachten aan de voeten naar aanleiding van de behandeling van kanker zijn:

 • veranderingen aan de huid: droogheid, schilferingen, overmatige eeltvorming, blaren, pijn, verkleuring, jeuk
 • veranderingen aan de nagels: groeistoornis, loslaten nagelbed, dwarse ribbels, splijten, verdikking, verkleuring
 • beschadiging aan de zenuwuiteinden (neuropathie): verminderde tastzin, veranderd gevoel in de voeten, het gevoel hebben op watten te lopen, koude voeten (deze klachten kunnen enkele maanden tot jaren blijven bestaan)
 • ‘hand-voet syndroom’: handpalmen en/of voetzolen tintelen, worden gevoelloos, pijnlijk, gezwollen of rood, huiduitslag, droge of jeukende huid, vormverandering van vingernagels, snelgroeiende nagelriemen, kleurverandering teennagels, nagels laten los of gaan eraf
 • fotosensitiviteit: gevoeligheid voor zonlicht, waardoor bij zelfs een klein momentje in een matig zonnetje blaren op de huid ontstaan
 • secundair lymfoedeem: dit kan ontstaan als gevolg van beschadiging van de lymfevaten, bijvoorbeeld door de behandeling van kanker (door het wegnemen van de oksel- of liesklieren en/of door beschadiging door bestraling, vermindert de afvoer van vocht)

De podotherapeutische behandeling strekt zich uit van huid- en/of nagelbehandeling tot aan het beschermen van de voetzool door middel van het aanmeten van drukontlastende zolen en/of ortheses. De behandeling zal altijd in overleg en met toestemming van de behandelend arts of verpleegkundige gestart worden.

Indien u in het verleden kanker heeft gehad kunt u ook terecht bij Podotherapie Cranendonck. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is dan wel noodzakelijk. Aangezien een behandeling van kanker in het verleden vaak heel lang doorwerkt in het heden is het van belang om de juiste kennis hiervan te hebben, zodat de eventuele podotherapeutische therapie hierop aangepast kan worden.

Onder het motto ‘Kanker? Laat u niet onder de voet lopen!’ krijgen voetproblemen bij (voormalige) kankerpatiënten in 2016 bijzondere aandacht in de ‘Maand van de Voet‘!


Kinderen

Tijdens de ontwikkeling van de kindervoet zien we geleidelijk aan een verandering in stand van de voeten en de benen optreden. Afhankelijk van de leeftijd het kind zal de stand van de voeten en de benen tijdens de groei overgaan van een o-stand van de benen naar een x-stand van de benen (om meer stabiliteit te verkrijgen). Pas ongeveer vanaf het 6e levensjaar zullen de benen een ‘rechte’ vorm aannemen. Afhankelijk van de klachten en de mate van afwijkende voetstand kan de podotherapeut ingrijpen en de voetstand corrigeren. Vaak is echter (schoen)advies voldoende om de afwikkeling en stand van de voet te verbeteren. De voeten van kinderen kregen in 2009 bijzondere aandacht in de ‘Maand van de Voet‘!


Sporters

Als gevolg van een (sport)blessure kunnen voetklachten ontstaan, waarbij de oorzaak van de blessure veroorzaakt kan worden door verschillende factoren. Samen met de podotherapeut kan gekeken worden of de klachten veroorzaakt worden door een verkeerde voetstand en/of een verkeerd looppatroon. Ook preventief onderzoek kan plaatsvinden om te voorkomen dat klachten of blessures bij het sporten ontstaan. De voeten van sporters kregen in 2008 bijzondere aandacht in de ‘Maand van de Voet‘!

Deel viaShare on Facebook0Share on Google+0Email this to someone