Vergoedingen

slide3

Vergoedingen voor podotherapie

Bijna elke ziektekostenverzekeraar heeft een vergoeding voor podotherapie vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Er worden wel verschillende vergoedingsregelingen gehanteerd. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar raadplegen, of u kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten: http://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Op de factuur die u van Podotherapie Cranendonck ontvangt voor uw behandeling zijn de betalingsvoorwaarden van MediCas van toepassing. Klik hier om die betalingsvoorwaarden te bekijken.

Bij verzuimde afspraken en bij afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

PIN-LOGO

Podotherapie Cranendonck verzoekt u om uw behandeling(en) zoveel mogelijk uitsluitend nog per PIN te betalen (in specifieke gevallen -ouderen, telefonische consulten, etc.- kan eventueel een uitzondering worden gemaakt).

Vergoeding bij diabetes mellitus

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM-voetzorg.

Bij ‘zorgprofiel 1’ wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld.

De vergoeding van het zorgprogramma zal vanaf ‘zorgprofiel 2’ worden bekostigd uit de basisverzekering. Eventuele hulpmiddelen worden vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Voor ‘zorgprofiel 1’ vindt, nadat het jaarlijks gericht voetonderzoek (dat onder de basisverzekering valt) heeft plaatsgevonden, vergoeding van de behandeling plaats vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht. Informatie over de kosten van een zorgprogramma vindt u hier.

Wanneer de behandeling alleen persoonlijke verzorging betreft zal dit niet vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Let op!
Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

Deel viaShare on Facebook0Share on Google+0Email this to someone