Update coronamaatregelen Podotherapie Cranendonck (per 1 oktober 2020)

Update coronamaatregelen Podotherapie Cranendonck (per 1 oktober 2020)

De verspreiding van het coronavirus moet stoppen. Daarom heeft de overheid extra maatregelen getroffen. Om de gezondheid van onze bezoekers en van mijzelf zo goed mogelijk te beschermen gelden vanaf oktober aangescherpte regels, bovenop de maatregelen die eerder dit jaar al genomen zijn.

Mondkapjes dragen
De overheid roept alle Nederlanders nadrukkelijk op in openbare (binnen)ruimtes mondkapjes te dragen; dit advies geldt met ingang van 1 oktober 2020 ook bij Podotherapie Cranendonck. We vragen je om dit verzoek te respecteren en dus een mondkapje te dragen tijdens je afspraak in de praktijk. Deze maatregel geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Patiënten (en hun eventuele begeleider, zie hieronder) wordt gevraagd om gedurende het hele bezoek (van het betreden van de wachtruimte tot het verlaten van de praktijk) het mondkapje op te houden. Dit geldt ook voor mensen zonder klachten. Met deze maatregel komen we tegemoet aan de oproep vanuit de overheid om mondkapjes te dragen in openbare (binnen)ruimtes. We vinden dat we alles moeten doen wat ook maar enigszins bij kan dragen aan veilige zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Klik hier voor meer informatie over het dragen (en het gebruik) van mondkapjes: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes.

Onze eerdere maatregelen blijven ook van kracht
Alle maatregelen op een rij:
• Desinfecteer bij binnenkomst in de wachtruimte je handen.
• De wachtruimte is maximaal 5 minuten voor aanvang van je afspraak toegankelijk en uitsluitend voor patiënten die reeds een afspraak gemaakt hebben via telefoon of e-mail. Dit om contact met andere bezoekers te voorkomen, dus kom niet te vroeg.
• Sommige afspraken kunnen ook telefonisch of online plaatsvinden.
• Als er zich al iemand in de wachtruimte bevindt, vragen we je om buiten te wachten op een van de stoelen onder de carport (of eventueel in je auto).
• Bezoekers van 13 jaar en ouder worden verzocht een mondkapje te dragen.
• Tijdens huisbezoeken wordt er ook aan de patiënt en eventuele huisgenoten gevraagd om een mondkapje te dragen.
• Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de praktijk.
• Kom niet naar de praktijk als je verkouden bent, griepklachten hebt of als iemand in je huishouden dat heeft.
• Volg te allen tijden de aanwijzingen van de podotherapeut op.
• Kom alleen naar uw afspraak.
• Enkel als alleen komen niet mogelijk is, dan is één begeleider per patiënt toegestaan, die we vragen -indien mogelijk- om buiten de praktijk te wachten.
• Verlaat de praktijk meteen na je afspraak.
• Wij zullen je ontvangen met een glimlach, maar je niet de hand schudden.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP-richtlijn ‘Hygiëne en Infectiepreventie’ en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
• Gebruik het toilet zo min mogelijk.

Kun je één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan verzoeken wij je telefonisch of per e-mail contact op te nemen over je afspraak:
• Heb je klachten als neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij jouzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Patiënten die tot de risicogroep behoren kunnen ook terecht voor een afspraak. De podotherapeut zal voor deze groep zelf een afweging maken of de klachten opwegen tegen het risico op besmetting met COVID-19 en een eventueel ernstig verloop hiervan. In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Wij staan voor je klaar
We begrijpen dat de maatregelen voor patiënten vervelend kunnen zijn. Maar wij willen er zo voor zorgen dat de praktijk een veilige plek blijft voor alle mensen die (voet)zorg nodig hebben en zorg verlenen. Door ons aan alle richtlijnen te houden blijft het ook voor de kwetsbare patiënten mogelijk om indien nodig zorg te ontvangen. Mijd de podotherapeut niet bij klachten. Sommige zorg kunnen we ook van afstand verlenen. Bij het maken van een afspraak zullen we een afweging maken of de zorg fysiek of op afstand plaats kan vinden. Laten we samen goed zorgen voor elkaar, alleen samen winnen we de strijd tegen het coronavirus.

Deel viaShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email